HISTORIA OŚRODKA

Historia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego sięga pierwszych lat II Rzeczpospolitej, gdy na warszawskim Grochowie przy ulicy Krypskiej 39 założono sierociniec imienia Marszałka Piłsudskiego. Po zakończeniu II wojny światowej funkcjonowały w tamtym miejscu zakład wychowawczy i szkoła podstawowa. W roku 1963 placówka ta otrzymała oficjalną nazwę – Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W roku 1974 władze oświatowe przeniosły siedzibę placówki do pobliskiego Miedzeszyna, lokalizując ją w budynkach zlikwidowanego domu dziecka. Od roku 1994 Ośrodek nosi obecną nazwę.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 usytuowany jest po wschodniej stronie torów kolejowych linii otwockiej w siedlisku zwanym Miedzeszyn Nowy, w odległości paruset metrów od stacji PKP Warszawa Miedzeszyn. Osiedle Warszawa Miedzeszyn leży na prawym brzegu Wisły, należy do Gminy Wawer, graniczy z osiedlami Falenica i Radość. Dominującymi elementami krajobrazu są tereny leśne i zielone należące do parku krajobrazowego, zabudowa willowa, rzeka Wisła. Geneza powstania osiedla Miedzeszyn sięga końca XIX wieku i rozwoju tzw. Linii Nadwiślańskiej. Popularny żart głosił, że nazwa Miedzeszyn dotyczyła położenia osiedla pomiędzy szynami kolejki zwykłej i wąskotorowej. W miejsce dawnych wsi i osad śródleśnych, powstawać zaczęły w tym rejonie osiedla o charakterze wypoczynkowo-klimatycznym. Zwłaszcza w okresie międzywojennym zbudowano wiele oryginalnych architektonicznie willi i domów. Przy ulicy Patriotów biegnącej przez Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Falenicę w tym okresie zlokalizowano wiele ośrodków wypoczynkowych dla mieszkańców Warszawy, zwłaszcza dla ludności żydowskiej. Po dziś dzień widoczne są także pozostałości dawnego szlaku kolejowego i jego zaplecza, choć od połowy lat pięćdziesiątych nie funkcjonuje już ruch wąskotorowy.

Tradycyjnie, zatem Miedzeszyn, jak wiele innych okolicznych osiedli, uchodził za teren wypoczynkowy. Podmiejska linia kolejowa, droga krajowa nr 2 oraz autobusowa komunikacja podmiejska czynią połączenie z resztą miasta bezproblemowym.
Ośrodek zajmuje przy ulicy Patriotów dwa budynki i teren o łącznej powierzchni 3092 metrów kwadratowych. W głównym budynku znajduje się internat, dyrekcja i administracja, w mniejszym zaś szkoła podstawowa i gimnazjum. Na terenie Ośrodka zbudowano boiska do piłki nożnej, koszykówki, kort tenisowy. Lokalizacja placówki zdecydowanie sprzyja jej misji. Usytuowanie w terenie podmiejskim o luźnej zabudowie, odległość od ruchliwych centrów, bogactwo terenów zielonych, place i boiska na terenie Ośrodka wpływają dodatnio na nastroje, sprzyjając psychicznemu i fizycznemu odpoczynkowi, zapewniając kontakt z przyrodą i możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

 

FOTOKRONIKA OŚRODKA


partnerzy
Miejski park krajobrazowy w otwocku Związek harcerstwa polskiego MOPS Parafia miedzeszyn Dzielnica wawer Służba zdrowia Poradnia Pedagogiczno psychologiczna WAWER Straż Miejska Policja

Kontakt

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Dr Grzegorza Maja

Adres
ul. Patriotów 90
04-844 Warszawa
Email
E-mail: mow3@eduwarszawa.pl
Telefon
Tel: tel / fax : +48 22 872 92 97

O nas

Ośrodek prowadzi zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zapewniającą właściwe warunki rozwojowo – wychowawcze, resocjalizację i socjalizację wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: vertesdesign.pl