Aktualności

Informacja dla rodziców i opiekunów.

Informacja dla rodziców i opiekunów.

INFORMACJA DYREKTORA MOW NR 3 W WARSZAWIE
DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniana się koronawirusa, kierując się dobrem naszych podopiecznych podjęliśmy trudną decyzję o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów wychowanków na przepustki oraz odwiedzin u wychowanków w placówce.

Licząc na Państwa zrozumienie zapewniamy, że zakaz będzie obowiązywał jedynie do momentu poprawy sytuacji epidemiologicznej. Jednocześnie informujemy, że nasz ośrodek znajduje się na liście placówek, których nie dotyczy zapis §2.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzający ograniczenie funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 funkcjonuje normalnie, odbywają się zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Wprowadzono wewnętrzne procedury, które mają na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia. Informacje o wszelkich zmianach bieżącej sytuacji będą umieszczane na stronie internetowej placówki.

Zachęcamy również Państwa do kontaktu telefonicznego z wychowankami oraz pracownikami ośrodka.
Pokój wychowawców – tel. 22/872 06 89
Sekretariat – tel. 22/872 92 96
Psycholog / Pedagog – tel. 22/872 30 30

Warszawa, 12 marca 2020 r.
Dyrektor MOW nr 3
Renata Chwedoruk

Kampania 19 dni Przeciwko Przemocy

Kampania 19 dni Przeciwko Przemocy

Przez pierwsze dziewiętnaście dni listopada dzięki Fundacji Po Drugie nasza placówka bierze udział w światowej kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Nasi wychowankowie przez ten czas wykonują plakaty, tworzą filmy oraz uczestniczą w warsztatach na temat przemocy.

Zadanie inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne

,,Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90”

Zakres inwestycji:
Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy wraz z trybunami.
Budowa boiska wielofunkcyjnego ( do piłki siatkowej i koszykowej ) – nawierzchnia z poliuretanu
Budowa bieżni czterotorowej okrężnej wraz z rozbieżnią do skoczni w dal.
Wykonanie ścieżki zdrowia, siłowni oraz stołów do ping-ponga na wolnym powietrzu  a także kącika rekreacyjno – wypoczynkowego.
Wykonanie częściowego ogrodzenia terenu oraz  wykonanie chodników  i drogi pożarowej.
Przebudowa infrastruktury gazowej, elektrycznej i teletechnicznej.
Wykonanie wycinki i nasadzeń zieleni.

Rozpoczęcie prac:
Wprowadzenie na budowę 25.04.2016 r.
Termin zakończenia prac:
30.11.2016 r.
Inwestycja sfinansowana w całości z budżetu miasta stołecznego Warszawy