Informacja dla rodziców i opiekunów uczniów.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Warszawie informuje, iż w świetle obecnych przepisów, dyrektorzy placówek oświatowych nie są upoważnieni do zawierania umów ubezpieczenia NNW uczniów.  Jedną z możliwości ubezpieczenia ucznia jest  przystąpienie do WARSZAWSKIEGO PROGRAMU NNW.

pobierz:  Warszawski_Program_NNW_plakat

pobierz: Warszawski_Program_NNW_ulotka-deklaracja