Zadanie inwestycyjne

,,Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90”

Zakres inwestycji:
Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy wraz z trybunami.
Budowa boiska wielofunkcyjnego ( do piłki siatkowej i koszykowej ) – nawierzchnia z poliuretanu
Budowa bieżni czterotorowej okrężnej wraz z rozbieżnią do skoczni w dal.
Wykonanie ścieżki zdrowia, siłowni oraz stołów do ping-ponga na wolnym powietrzu  a także kącika rekreacyjno – wypoczynkowego.
Wykonanie częściowego ogrodzenia terenu oraz  wykonanie chodników  i drogi pożarowej.
Przebudowa infrastruktury gazowej, elektrycznej i teletechnicznej.
Wykonanie wycinki i nasadzeń zieleni.

Rozpoczęcie prac:
Wprowadzenie na budowę 25.04.2016 r.
Termin zakończenia prac:
30.11.2016 r.
Inwestycja sfinansowana w całości z budżetu miasta stołecznego Warszawy