Nasza oferta

            Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Warszawie prowadzi zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zapewniającą właściwe warunki do rozwoju i wychowania młodych podopiecznych, resocjalizację i socjalizację wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia. Placówka sprawuje całodobową opiekę nad wychowankami, rozwija ich zainteresowania, uczestniczy w życiu społecznym środowiska.
Powyższe zadania Ośrodek realizuje poprzez specjalną organizację nauki w szkole, realizację zajęć specjalistycznych, zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych i reedukacyjnych. Prowadzona jest także współpraca ze środowiskiem rodzinnym chłopca, mającą na celu jego pedagogizację i socjalizację. Tak szerokie spektrum oddziaływań na wychowanka i jego rodzinę możliwe jest, dzięki ścisłej współpracy kadry ośrodka z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami, które mają w swojej statutowej działalności wspieranie rodzin oraz z fundacjami i stowarzyszeniami.


partnerzy
Miejski park krajobrazowy w otwocku Związek harcerstwa polskiego MOPS Parafia miedzeszyn Dzielnica wawer Służba zdrowia Poradnia Pedagogiczno psychologiczna WAWER Straż Miejska Policja

Kontakt

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Dr Grzegorza Maja

Adres
ul. Patriotów 90
04-844 Warszawa
Email
E-mail: mow3@eduwarszawa.pl
Telefon
Tel: tel / fax : +48 22 872 92 97

O nas

Ośrodek prowadzi zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zapewniającą właściwe warunki rozwojowo – wychowawcze, resocjalizację i socjalizację wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: vertesdesign.pl